FacebookTwitterLinkedinYoutubeFeed
auto import adres EU-IMPORT
Varenschut 17F
NL-5705 DK Helmond
auto importeren eu-import +31 492 795115
auto import duitsland +31 84 7436372
auto importeren Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien.
KVK: 17205716
VAT: NL068041494B01

 


Copyright © EU-Import 2012

 

Taxatierapport voor de verkoopwaarde aan prive - einde bijtelling!

Om diverse redenen kunt u ervoor kiezen om uw zakelijke auto aan uzelf (prive) te verkopen (overbrengen van de auto naar prive). De belastingdienst controleert deze waarde natuurlijk zeer nauwkeurig. Immers indien u de auto te goedkoop aan uzelf verkoopt dan neemt u mogelijk in de boekhouding te veel verlies (waardoor de belastingdienst inkomsten derft) en heeft u prive onterecht veel voordeel.

  • Het verlies dat aan extra afschrijving op de auto geboekt wordt, drukt de winst. De winst is belast. Nu de winst kleiner is, is ook de te betalen belasting minder. Dat is prive voordelig voor u.
  • De zaak mag er natuurlijk niet voor zorgen dat u prive een auto (te) goedkoop kan aankopen
  • Natuurlijk is het zo dat dit (te grootte) aankoopvoordeel voornamelijk opvalt wanneer u de auto (redelijk snel na de verkoop aan prive) weer verkoopt, maar daarbij is het belangrijk te weten dat de verkoopwinst in de privesfeer weer niet belast is.

Bewijs de waarde met een taxatie

Bedrijfsmiddelen worden in beginsel gewaardeerd op kostprijs minus afschrijving. Indien evenwel de zogenaamde bedrijfswaarde lager is dan de boekwaarde, is afwaardering geoorloofd. De lagere bedrijfswaarde moet aannemelijk worden gemaakt. De bedrijfswaarde is gelijk aan de contante waarde van de netto opbrengsten die met het bedrijfsmiddel nog kunnen worden gerealiseerd. Hiertoe kan aansluiting worden gezocht bij de waarde in het economisch verkeer. Een taxatie bewijst wat deze waarde in het economisch verkeer is.


Scroll naar beneden om vrijblijvend met ons in contact te komen over een taxatierapport

EU-Import houdt zich dagelijks bezig met taxaties op het gebied van de BPM

Wij houden ons dagelijks bezig met de BPM. Bij het berekenen van de te betalen BPM moet altijd de afweging gemaakt worden om af te wijken van de door de belastingdienst voorgeschreven afschrijvingstabel en de afschrijving te bepalen aan de hand van de werkelijke waarde. Deze afwijking is geaccepteerd op basis van art 110 VWEU welke voorschrijft dat een geimporteerd goed niet zwaarder belast mag worden dan een reeds op de binnenlandse markt aanwezig product. Het percentage BPM in de marktwaarde is immers hetzelfde percentage als van het absolute BPM percentage in de consumentenprijs. Omdat de BPM een aangiftebelasting is kan de belastingdienst bij een foutieve aangifte tot 5 jaar naheffen en eventueel zelfs een boete opleggen. De waardebepaling in het kader van de BPM moet dus zeer nauwkeurig zijn zodat de belastingdienst deze zal accepteren.

Het doel in het kader van de BPM is om de waarde zo laag mogelijk vast te stellen. Dit levert immers het hoogste afschrijvingspercentage op en daardoor een zo laag mogelijk te betalen BPM. Ditzelfde doel houden we voor ogen als het gaat om een taxatie in het kader van de verkoop aan prive. Hiermee behaalt u maximaal voordeel.

Waarom zal de belastingdienst de taxatiewaarde voor verkoop aan prive van EU-Import accepteren?

De belastingdienst zal een taxatierapport waarbij dezelfde regels gehanteerd worden als bij de waardevaststelling in het kader van de BPM accepteren. Omdat, net zoals bij de BPM, geen subjectieve factoren in acht genomen worden bij onze taxatie is 1 taxatie voldoende om uw verkoopwaarde te onderbouwen.

Dus een taxatie van EU-Import wordt wel geaccepteerd en de inruiltaxatie van een garage, handelaar of dealer niet altijd?

Een handelaar, garagebedrijf of dealer stelt vast hoeveel hij je wil betalen voor je auto, niet hoeveel de markt voor jouw auto wil betalen. De waarde van de handelaar, garagebedrijf of dealer wordt beinvloed door het segment waarin hij opereert, wat voor auto's hij op dat moment op voorraad heeft, hoe hij zijn (en niet de) markt inschat, of er wel of niet een nieuwe auto door hem geleverd zal worden etc etc. Daarmee geeft hij een subjectieve waarde af. De mogelijkheid bestaat dat de belastingdienst deze waarde dan ook niet zal accepteren. Wij werken met waardeprogramma's die de belastingdienst zelf ook gebruikt. De belastingdienst kan dan zelf ook controleren. De waardes die uit deze programma's komen gerold worden door hen dan ook als zeer betrouwbaar geacht.

Voorwaarden om aan prive te mogen verkopen: vermogensetikettering van belang bij geen rechtspersoon

Aan het verkopen van uw auto aan prive zijn verschillende voorwaarden verbonden. Hierbij moet onderscheid gemaakt worden tussen de volgende twee situaties:

  • De onderneming is geen rechtspersoon. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een eenmanszaak, vennootschap onder firma (vof), maatschap en commanditaire vennootschap (cv). Hier heb je te maken met vermogensetikettering. Ieder vermogensbestanddeel (dus ook een auto) valt in 1 van 3 categoriën; verplicht ondernemingsvermogen, verplicht privé-vermogen of keuzevermogen. Een auto is nooit verplicht privevermogen. De regel is: wordt de auto voor niet meer dan 500km prive gebruikt dan is het verplicht ondernemingsvermogen, anders keuzevermogen. Deze keuze houdt in dat je mag kiezen om de auto zakelijk te rijden (kosten aftrekken, btw privegebruik corrigeren en mogelijk ook bijtelling betalen) of prive te rijden (kilometers declareren). In principe geldt geldt de keuze per auto en staat deze vast voor de volledige tijdsduur dat de auto in het bezit is. Wanneer de auto verkocht wordt aan een derde (niet de ondernemer of iemand waarbij "in gemeenschap van goederen" geldt) en er een nieuwe auto aangekocht wordt kan opnieuw een keuze gemaakt worden. Van het principe dat de keuze per auto geldt en deze vast staat voor de volledige tijdsduur dat de auto in bezit is kan afgeweken worden, maar dan is er een dwingende reden of uitzonderlijk geval nodig. Een dwingende reden kan zijn dat 100% prive gereden gaat worden, maar let er dan wel op dat kilometers declareren uit den boze is.
  • De onderneming is wel een rechtspersoon. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een besloten vennootschap (bv) en naamloze vennootschap (nv). Hier heb je niet te maken met vermogensetikettering en kun je op ieder moment kiezen om je auto aan privé te verkopen.

Wat zijn de kosten en opbrengsten?

De kosten van een taxatierapport zijn € 300 inclusief BTW. De besparing die een goede verkoop/taxatie aan prive u op kan leveren kan tot vele duizenden euro's oplopen.

Klik hier voor een voorbeeld van een taxatierapport
NB het laden kan even duren; het bestand is 8 MB!


Vul vrijblijvend het onderstaande formulier in om met ons contact op te nemen. Wij zullen de mogelijkheden bekijken.

Voornaam
Graag uw voornaam invullen
Achternaam
Graag uw achternaam invullen
Adres
Graag uw adres invullen
Postcode
Graag uw postcode invullen
Woonplaats
Graag uw plaatsnaam invullen
Telefoonnummer
Graag uw telefoonnummer invullen
Email
Graag uw emailadres invullen.
Merk Auto
Graag merk van de auto invullen
Type
Graag type van de auto invullen
Dag maand en bouwjaar
Graag dag maand en bouwjaar aangeven.
KM Stand
Huidige kilometerstand
Brandstof
Transmissie
Invalid Input
Carrosserievorm
Invalid Input
Kleur
Graag kleur ingeven
Vermogen in
Invalid InputInvalid Input
Co2 uitstoot
Invalid Input
Chassisnummer
Invalid Input
Berekent u BTW op uw facturen in rekening?
Invalid Input
Kenteken
Invalid Input


Extra info / Opties
Invalid Input


Upload ingescande voertuigdocumenten
Deze file mag maximaal 2000kb (2mb) zijn


  


RECENT GEIMPORTEERD